بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارائه مقالات دانشجویی در هفته پژوهش

ارائه مقالات دانشجویی در هفته پژوهش


ارائه مقالات دانشجویی در هفته پژوهش

در هفته پژوهش 95 پژوهشکده گیلان شناسی تعداد 30 مقاله دانشجویی توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گیلان شناسی به دبیرخانه هفته پژوهش واصل گردید. از بین این مقالات تعداد 8 مقاله برای ارائه انتخاب که روز یکشنبه 95/09/20 با حضور اساتید و دانشجویان در تالار دکتر رحمدل به صورت سخنرانی ارائه شد.  
ارائه دهندگان مقالات هفته پژوهش سال 95 پژوهشکده گیلان شناسی
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان مقاله گروه
1 محمد سپهر تاثیر هنر معماری ساسانیان بر معماری عصر سلجوقی تاریخ
2 مریم صفر محمدی نقش زنان در تعلیم و تربیت گیلان در دوره مشروطه تاریخ
3 مژده غلامعلی نژاد بادام زمینی آستانه اشرفیه از منظر مردم­شناسی و فرهنگ عمومی
4 نیره صبرکننده واژه های گیلکی مربوط به واحدهای اندازه گیری صیادی دریای خزر فرهنگ
5 علیرضا صفرزاده تاثیر ورود فرهنگ یونانی بر ایران دوران سلوکی و اشکانی فرهنگ
6 علی پور علی نقش ایران در سیاست شرقی آلمان در جنگ جهانی اول تاریخ
7 یاسر کرم زاده میللر و متون تالشی عمومی
8 مروارید تمدنی سلامت مردم گیلان در دوره ی قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی : مطالعه موردی مالاریا فرهنگ
  در پایان از سوی اساتید گیلان شناسی 3 مقاله برتر دانشجویی با عناوین ذیل انتخاب و مورد نقد قرار گرفت: 1- تاثیر هنر معماری ساسانیان بر معماری عصر سلجوقی (محمد سپهر) 2- سلامت مردم گیلان در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی: مطالعه موردی مالاریا (مروارید تمدنی) 3- نقش ایران در سیاست شرقی آلمان در جنگ جهانی اول (علی پورعلی)