بستن
FA EN AR RU FR CHI

افتتاح نخستین آزمایشگاه انسان‏شناسی زیستی ایران

افتتاح نخستین آزمایشگاه انسان‏شناسی زیستی ایران


آزمایشگاه انسان‏شناسی زیستی ایران

افتتاح نخستین آزمایشگاه انسان‏شناسی زیستی ایران

نخستین آزمایشگاه انسان‏شناسی زیستی ایران در تاریخ چهارشنبه سوم بهمن ماه 1397 در مکان پژوهشکده گیلان‏شناسی دانشگاه گیلان افتتاح شد.