بستن
FA EN AR RU FR CHI

افتتاح نمایشگاه برگی از نفایس ایران زمین

افتتاح نمایشگاه برگی از نفایس ایران زمین


افتتاح نمایشگاه برگی از نفایس ایران زمین

نمایشگاه " برگی از نفایس ایران زمین " صبح روز شنبه، 5 اسفند در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان با حضور مهندس جعفر زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی افتتاح گردید. این نمایشگاه در قالب 25 تابلوی فاخر متشکل از 12 تابلو عکس و 13 تابلو سند در معرض دید عموم قرار گرفته است. این عکس ها و اسناد بیانگر سیر مراحل شکل گیری کتابخانه ملی ایران از گذشته تا به امروز هستند. نمایشگاه برگی از نفایس ایران زمین، همزمان در کتابخانه ملی ایران و پنج کتابخانه بزرگ کشور نیز برگزار شده است. شایان ذکر است این نمایشگاه از 5 لغایت 9 اسفند 96 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.