بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشار مجموعه مقالات همایش ملی "گیلان در گستره تاریخ صفوی"

انتشار مجموعه مقالات همایش ملی "گیلان در گستره تاریخ صفوی"


انتشار مجموعه مقالات همایش ملی "گیلان در گستره تاریخ صفوی"

مجموعه مقالات همایش ملی «گیلان در گستره تاریخ صفویه» به کوشش دکتر عباس پناهی عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلان‌شناسی دانشگاه گیلان و با همکاری حوزه هنری گیلان و نشر فرهنگ ایلیا در 583 صفحه، در آبان‌ماه 1397منتشر شد. مجموعه مقالات حاضر که در دو بخش مقالات «فکری و فرهنگی» و مقالات «تاریخی و اقتصادی گیلان» گردآوری شده است، شامل مقالاتی است که پس از داوری و گزینش‌های لازم توسط کمیته علمی همایش به صورت ارائه و یا پوستر، پذیرش شده و سپس به چاپ رسیده است. همایش «گیلان در گستره تاریخ صفویه» گامی نخست برای معرفی توانایی‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گیلان در عصر صفویه است؛ چرا که از این دوره، گیلان جایگاه مهمی در جغرافیای جهان ایرانی یافت. گیلان که در این دوره «دارالمرز» نامیده شد، شامل پهنه وسیعی بود که از شرق به چالوس (نمک آبرود) و از غرب تا رود آستارا را گسترده شده بود. ‏این پهنه پیش از تصرف توسط شاه عباس اول در سال 1000 ه.ق، به دلیل عوامل جغرافیایی‏، ‌‌‏سیاسی و اجتماعی به قلمرو‏های ‌‏جداگانه‌ای تقسیم شده بود. گیلان از نظر فکری و فرهنگی به‌ویژه از نظر تأثیرگذاری بر ساختارهای معنوی و فکری سایر اقوام و سرزمین‌های مجاور خود در بین ایالات ایرانی کم‌نظیر است. این سرزمین که نام خود را از اقوام و طوایف «گیل» اقتباس کرده است، علاوه بر طوایف گیل که در بخش جلگه‌ای آن سکونت دارند، جایگاه اقوام دیلمی و تالشی است که به ترتیب در بخش‌های کوهستانی و غربی گیلان سکونت دارند. در این میان، تالش‌های گیلان سهمی مؤثر در تأسیس صفویان داشتند. در مجموعه مقالات حاضر روابط اقوام گیلانی از نظر فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با حکومت صفویه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. امید است مقالات منتشر شده این همایش بتواند توانش‌های فرهنگی و دستاورد‌های این ایالت را در عصر صفوی مورد بازنمایی قرار دهد.