بستن
FA EN AR RU FR CHI

انواع آزمایشات زیستی

انواع آزمایشات زیستی


انواع آزمایشات زیستی

مطالعه منابع زنده و انسانی
  • آزمایشات انسان­سنجی (Anthropometry) برای بدست آوردن و طبقه بندی موارد مختلف پزشکی، صنعتی، رفتاری و روانی.
  • مطالعات زیست-فرهنگی.
  • زمینه­یابی بیماریها و علل اختلالات اجتماعی با استفاده از ابزارهای علوم پایه و علوم پزشکی.
  • تنظیم اطلس آناتومی و ساختار جسمانی و ژنتیکی اقوام مختلف.