بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف

اهداف


اهداف تاسیس آزمایشگاه انسان­شناسی زیستی

ایران، یکی از مهمترین و برجسته ترین کشورهایی است که به واسطه دارا بودن تفاوتهای زیست محیطی، بیولوژیک، فرهنگی، سیاسی و … امکان تجسس در تاریخ طبیعی و مطالعات انسان شناسانه را مهیا می‏کند.

آزمایشگاه انسان­شناسی زیستی دانشگاه گیلان در شهریور ۱۳۹۵ در مرکز پژوهشکده گیلان­شناسی دانشگاه گیلان  و با حمایت  معاونت پژوهشی و پشتیبانی مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برای اولین بار به صورت رسمی و تخصصی در ایران راه اندازی و افتتاح شد. یکی از اساسی­ترین محورهای آزمایشگاه انسان­شناسی،  تحقیق و تربیت نیروهای متخصصِ  ملی و بومی بحساب می­آید.

تیم تخصصی و تحقیقاتی آزمایشگاه بر آنند تا خدمات زیر  را ارائه دهند:

  • آموزش چگونگی رویارویی با منابع انسانی مختلف – در هنگام کشف یک جمعیت باستانی و جدید- از طریق روش­های صحیح و با استفاده از ابزارها و آزمایشات میان­رشته­ای.
  • ارائه خدمات آموزشی به منظور ارتقا و آموزش متخصص و نیز تجزیه و تحلیل داده­ها و منابع زیستی و فرهنگی جمع­آوری شده، به صورت قراردادهای بین دانشگاهی یا سازمانی.
  • مطالعه کیفی و کمی عوامل فرهنگی جدید و باستانی.
  • مطالعات سنجشی(Metric)، یا قابلیت اندازه گیری سوماتیک و همچنین تحقیقاتی ریز سطح سنجی (Nonmetric) یا امکانات سلولی-مولکولی برای بازسازی نمونه­های مورد نظر.