بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید جمعی از اعضای سپاه پاسداران از پژوهشکده گیلان شناسی

بازدید جمعی از اعضای سپاه پاسداران از پژوهشکده گیلان شناسی


بازدید جمعی از اعضای سپاه پاسداران از پژوهشکده گیلان شناسی

در روز دوشنبه 20 آبان ماه 98 نشستی باحضور جمعی از اعضای سپاه پاسداران و ریاست محترم پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد. دراین نشست میهمانان از بخش های مختلف پژوهشکده و به ویژه آزمایشگاه انسان شناسی زیستی  بازدید کردند. لازم به ذکراست که آقای دکتر اقدامی، مسئول آزمایشگاه انسان شناسی زیستی،  در خصوص مطالعات انجام شده در این آزمایشگاه، به میهمانان توضیحاتی ارائه نمودند.