بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید دانشجویان دانشگاه دولتی استانبول از آزمایشگاه انسان‌شناسی پژوهشکده گیلان‌شناسی

بازدید دانشجویان دانشگاه دولتی استانبول از آزمایشگاه انسان‌شناسی پژوهشکده گیلان‌شناسی


بازدید دانشجویان دانشگاه دولتی استانبول از آزمایشگاه انسان‌شناسی پژوهشکده گیلان‌شناسی

جمعی از دانشجویان دانشگاه دولتی استانبول ترکیه در تاریخ شانزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ از پژوهشکده گیلان شناسی بازدید کردند.در آغاز دکتر سید هاشم موسوی ضمن ایراد خیر مقدم به معرفی این پژوهشکده و فعالیت‌های در حال انجام آن پرداختند. در ادامه برنامه دکتر محمدرضا اقدامی به توضیح و تعریف اهداف و فعالیت‌های آزمایشگاه انسان‌شناسی زیستی/استخوان‌شناسی پرداخته و به پرسش‌های حاضرین پاسخ دادند. .

 
 
آدرس کوتاه :