بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید دانش آموزان دبیرستان غیر انتفاعی نیک از آزمایشگاه انسان شناسی

بازدید دانش آموزان دبیرستان غیر انتفاعی نیک از آزمایشگاه انسان شناسی


بازدید دانش آموزان دبیرستان غیر انتفاعی نیک از آزمایشگاه انسان شناسی

با توجه به هماهنگی های بعمل آمده تعدادی از دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی نیک در تاریخ 14 اردیبهشت از آزمایشگاه انسان شناسی دیدن کردند. در جلسه مقدماتی این بازدید دکترعلیزاده در خصوص اهمیت پژوهش، دکتر موسوی در خصوص جایگاه علم و دانش و دکتر اقدامی ( رئیس آزمایشگاه ) در خصوص جایگاه تحقیق و اهمیت این آزمایشگاه صحبت هایی را ایراد فرمودند. در انتها دانش آموزان از نمونه های واقعی اسکلت انسان و روش های تحقیق بر روی آن آشنا شدند.