بستن
FA EN

بازدید دانش آموزان دبیرستان غیر انتفاعی نیک از آزمایشگاه انسان شناسی

بازدید دانش آموزان دبیرستان غیر انتفاعی نیک از آزمایشگاه انسان شناسی

با توجه به هماهنگی های بعمل آمده تعدادی از دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی نیک در تاریخ 14 اردیبهشت از آزمایشگاه انسان شناسی دیدن کردند. در جلسه مقدماتی این بازدید دکترعلیزاده در خصوص اهمیت پژوهش، دکتر موسوی در خصوص جایگاه علم و دانش و دکتر اقدامی ( رئیس آزمایشگاه ) در خصوص جایگاه تحقیق و اهمیت این آزمایشگاه صحبت هایی را ایراد فرمودند. در انتها دانش آموزان از نمونه های واقعی اسکلت انسان و روش های تحقیق بر روی آن آشنا شدند.