بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از پژوهشکده گیلان شناسی

بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از پژوهشکده گیلان شناسی


بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از پژوهشکده گیلان شناسی

جناب آقای مهندس خلیلی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان، روز شنبه 23 اردیبهشت، از پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان بازدید نموده و در جریان فعالیت های علمی و پژوهشی آن قرار گرفت.