بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

بازدید رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه


بازدید رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

بازدید جناب آقای تیزهوش، رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه از پژوهشکده گیلان­شناسی دانشگاه گیلان در تاریخ 21 دی ماه 1399 انجام گردید. ایشان در ضمن این بازدید برای ساخت مجموعه مستند روابط ایران و روسیه با حضور سینماگر برجسته آقای مهرانفر و نادر معصوم، قول همکاری دادند.

آدرس کوتاه :