بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان از پژوهشکده گیلان شناسی

بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان از پژوهشکده گیلان شناسی


بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان از پژوهشکده گیلان شناسی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان، خانم دکتر اقدسی و آقای دکتر خوش فر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گلستان به همراه مدیر گروه مطالعات اقوام آن دانشگاه، آقای دکتر غلامی، روز چهارشنبه 27 اردیبهشت 96، از پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان بازدید نمودند. در این دیدار آقایان دکتر میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان و دکتر آروند مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه و دکتر موسوی رئیس پژوهشکده گیلان شناسی به همراه اعضای هیأت علمی پژوهشکده گیلان شناسی درباره فعالیت های پژوهشکده همفکری و تبادل نظر نمودند. خانم دکتر فیاضی از مرکز کوشیار شناسی و آقای دکتر اقدامی از آزمایشگاه مردم شناسی گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه تاسیس و فعالیت های مرکز کوشیار شناسی و آزمایشگاه انسان شناسی زیستی به حضار ارائه نمودند.