بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی عوامل تاریخی نفوذ فرهنگ و هنر غربی تا عصر رنسانس در ایران

بررسی عوامل تاریخی نفوذ فرهنگ و هنر غربی تا عصر رنسانس در ایران


بررسی عوامل تاریخی نفوذ فرهنگ و هنر غربی تا عصر رنسانس در ایران

بررسی عوامل تاریخی نفوذ فرهنگ و هنر غربی تا عصر رنسانس در ایران سخنران: دکتر افشین عموزاده لیچایی عنوان سخنرانی: تأثیر هنر قرون وسطی و رنسانس اروپا بر هنر ایران زمان: دوشنبه 17 اردیبهشت  ساعت11:15 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان