بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه سخنرانی علمی و معرفی کتاب " واژگان پزشکی سنتی گیلان "

برنامه سخنرانی علمی و معرفی کتاب " واژگان پزشکی سنتی گیلان "


برنامه سخنرانی علمی و معرفی کتاب " واژگان پزشکی سنتی گیلان "

برنامه سخنرانی علمی و معرفی کتاب " واژگان پزشکی سنتی گیلان " روز دوشنبه 4 بهمن 1395 ساعت 16 در تالار اجتماعات دکتر رحمدل واقع در پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان برگزار می شود.       سخنرانان: دکتر سید هاشم موسوی (رئیس پژوهشکده گیلانشناسی) *مردم شناسی پزشکی و دارویی دکتر کاوه ماهوتی *واژگان پزشکی دکتر پوپک کوچکی زاد *داروشناسی