بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه های هفته پژوهش سال 1395

برنامه های هفته پژوهش سال 1395


برنامه های هفته پژوهش سال 1395

1- برگزاری میزگرد علمی نهضت جنگل 2- ارائه مقالات دانشجویی (دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد آموزش مراجعه نمایند) 3- بازدید دانش آموزان و محققان از موزه اسناد نهضت جنگل و آزمایشگاه انسان شناسی 4- ارائه دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی در قالب نمایشگاه و سخنرانی 5 مراسم یادبود و گرامیداشت مقام علمی استاد نوزاد