بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه های هفته پژوهش 95 پژوهشکده گیلان شناسی

برنامه های هفته پژوهش 95 پژوهشکده گیلان شناسی


برنامه های هفته پژوهش 95 پژوهشکده گیلان شناسی

 
روز عنوان توضیحات ساعت محل برگزاری
 دکتر سید هاشم موسوی(مردم شناسی و غذا) 11 پژوهشکده گیلان شناسی
نشست تخصصی خوراک شناسی دکتر روشن بابایی ( شهرهای خلاق خوراک شناسی) 11:20
با حضورآقایان پژوهشگر محمد تقی پور احمد چکتاوی (سوغلت در گیلان) 11:40
پژوهشگر محمد بشرا(باور های خوراک در گیلان) 12
پرسش و پاسخ 12:20
یکشنبه پذیرایی پذیرایی 12:30
21 آذر نشست تخصصی نهضت جنگل دکتر ابوطالب سلطانیان 13:30
با حضور آقایان دکتر عباس پناهی 13:45
و رونمایی کتاب ماخذ شناسی دکتر انوش مرادی 14:00
نهضت جنگل تالیف دکتر عباس پناهی 14:15
ارائه مقالات دانشجویی مقالات برتر دانشجویان کارشناسی ارشد ایران شناسی 14:30
و انتخاب دانشجویان برتر و اهداء جوایز
از 22 لغایت موزه نهضت جنگل از ساعت 9 الی 15
24 آذر بازدیدها آزمایشگاه مردم شناسی
مرکز کوشیار شناسی