بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره آموزشی سمن ها، بحران، مشارکت مردمی و راهکارها

برگزاری دوره آموزشی سمن ها، بحران، مشارکت مردمی و راهکارها


برگزاری دوره آموزشی سمن ها، بحران، مشارکت مردمی و راهکارها

همایش آموزشی سمن ها، بحران، مشارکت مردمی و راهکارها زمان: یکشنبه 20 آبان ساعت 9 صبح مکان: پژوهشکده گیلان شناسی