بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری مراسمی به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

برگزاری مراسمی به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب


برگزاری مراسمی به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب روز دوشنبه 18 اردیبهشت مراسمی در سازمان اسناد کتابخانه ملی استان گیلان برگزار گردید.یکی از سخنرانان این مراسم دکتر سید هاشم موسوی رئیس پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان بود که درباره رویکرد مردم شناسی به اسناد سخن گفت. وی گفت یکی از منابع که میتواند معرف خصوصیات فرهنگی باشد اسناد است که متاسفانه در ادبیات قبل کم توجهی شده و بیشتر به اسناد به عنوان یک سند نگریسته شده است نه به عنوان چیزی که معرف فرهنگ باشد. موسوی ایران را در جهان از حیث اسناد صاحب سبک ویژه توصیف کرد در دنیا اسناد فقط در آرشیو نگهداری میشود حال آن که در ایران از گذشته تا کنون سنت نیکوی انتشار اسناد مقدمه و حواشی و... مرسوم بوده است. وی در پایان نهضت انتشار اسناد در ایران را نهضتی میمون و ثمربخش ارزیابی کرد که میتواند سهم شایسته ایی در تولید علم و فرهنگ ایفا نماید.