بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نشست تخصصی تحولات ایران شناسی در فرانسه

برگزاری نشست تخصصی تحولات ایران شناسی در فرانسه


برگزاری نشست تخصصی تحولات ایران شناسی در فرانسه

نشست تخصصی " تحولات ایران شناسی در فرانسه" با همکاری انجمن ایرانی تاریخ( شعبه گیلان) و سخنرانی دکتر عباس پناهی و دکتر حسن کهنسال، اعضای هیأت علمی  پژوهشکده گیلان شناسی،  شنبه 30 اردیبهشت در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد. ابتدا دکتر عباس پناهی، فارغ التحصیل دکتری تاریخ ایران اسلامی، سخنان  خود را با عنوان" تحولات ایران شناسی در فرانسه و تاثیر آن بر مطالعات ایرانی " آغاز کرد و افزود: چهار قطب ایران شناسی در دنیا مطرح است: انگلستان ،  فرانسه ، روسیه و آلمان .  در این بین فرانسه  دارای نقش اساسی در مطالعات ایران شناسی است. وی مطالعات ایران شناسی در فرانسه را به چهار دوره تقسیم بندی نمود: دوره اول) عصر صفوی دوره دوم) از اواخر صفویه تا سقوط ناپلئون دوره سوم) سده 19 میلادی دوره چهارم )سده 20 میلادی در ادامه  این نشست، دکتر کهنسال دانش آموخته دکتری تاریخ باستان، مطالبی درباره "ایران شناسان فرانسوی و مطالعات ایران باستان " عنوان کرد. کهنسال، ایران شناسی تاریخ باستان ایران در فرانسه را به سه دوره تقسیم نمود: دوره اول شناسایی ایران ، دوره دوم کاوش و باستان شناسی و  دوره سوم برآیند این دو دوره، یعنی نمایه ای از ایران در موزه لوور را شکل می دهد. در پایان دکتر کهنسال به انتقاد از سیستم موزه داری، ایران پرداخت و گفت: در حال حاضرموزه ملی ایران درخور تمدن باستانی ایران نیست. این موزه می تواند درآموزش نسل های آینده نقش اساسی داشته باشد. همانطور که کتابخانه ملی ایران بسیار شایسته است. و ی اظهار امیدواری کرد که درآینده موزه ملی ایران نیز تجلی عملی از تمدن ایران باشد.