بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نشست تخصصی خوراک شناسی در پژوهشکده

برگزاری نشست تخصصی خوراک شناسی در پژوهشکده


برگزاری نشست تخصصی خوراک شناسی در پژوهشکده

همزمان با فرا رسیدن هفته پژوهش وبه مناسبت ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو ، نشست تخصصی خوراک شناسی در محل پژوهشکده گیلان شناسی برگزار می شود.  اقای دکتر سید هاشم موسوی  مدیر گروه گیلان شناسی ، در مصاحبه با هفته نامه هاتف  اظهار داشت ، در این نشست آقایان ، دکتر روشن بابایی ، محمد بشرا ، جکتاجی و خود ایشان سخنرانی خواهند کرد . محورهای سخنرانی شرکت کنندگان : دکتر بابایی - شهرهای خلاق از نظر یونسکو دکتر موسوی - مردم شناسی خوراک محمد بشرا - باورهای خوراک شناسی در گیلان محم تقی پور احمد جکتاجی - سوغات در گیلان