بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نکوداشت استاد محمد شمس لنگرودی

برگزاری نکوداشت استاد محمد شمس لنگرودی


برگزاری نکوداشت استاد محمد شمس لنگرودی

نکوداشت استاد محمد شمس لنگرودی شاعر و ادب پژوه گیلانی زمان: شنبه 26 آبان ساعت 16:30 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی