بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه آموزشی استخوان شناسی و گونه های میانی انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی استخوان شناسی و گونه های میانی انسانی


برگزاری کارگاه آموزشی استخوان شناسی و گونه های میانی انسانی

کارگاه آموزشی استخوان شناسی و گونه های میانی انسانی، صبح روز دوشنبه 17 اردیبهشت در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد. سخنران کارگاه، دکتر محمدرضا اقدامی، مسئول آزمایشگاه انسان شناسی زیستی، مباحثی در خصوص بررسی آناتومیک گونه های میانی، گذار گونه ها به گونه های انسانی، مفاهیم تکاملی و انتخاب محیطی، مکانیزم های تغییر گونه های انسان اولیه به انسان امروزی و روند تکامل دست و پا و قابلیت دوپاروی مطرح نمود. این کارگاه با بازدید از آزمایشگاه انسان شناسی زیستی و تشریح عملیات حفاری، کشف و ثبت استخوان ها به پایان رسید.