بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری یادمان بهروز همرنگ

برگزاری یادمان بهروز همرنگ


برگزاری یادمان بهروز همرنگ

یادمان استاد بهروز همرنگ چهره ماندگار باستان شناسی گیلان زمان: پنجشنبه 8 آذر ساعت 9:30 تا 13 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی