بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلالی

جلالی


جلالی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای فرهود جلالی کندلوسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی، گرایش عمومی با عنوان  "بررسی جشن آیینی فردینماشو و نقش آن در مشارکت اجتماعی مردم کندلوس" روز چهارشنبه مورخ 95/12/18  ساعت 10 در اتاق شورای پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد . استاد راهنما: دکتر مریم السادات فیاضی مشاور: دکتر سید مجتبی میرمیران داوران: دکتر سیدهاشم موسوی - دکتر روشن بابایی همتی  پس از بررسی و دفاعیات دانشجو توسط هیأت داوران، پایان نامه با امتیاز بسیار خوب مورد تایید قرار گرفت.