بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه دانشنامه استانی دفاع مقدس برگزار شد

جلسه دانشنامه استانی دفاع مقدس برگزار شد


جلسه دانشنامه استانی دفاع مقدس برگزار شد

جلسه تصویب مداخل دانشنامه استانی دفاع مقدس روز چهارشنبه 29 فروردین ماه 1397 راس ساعت 10 در محل دبیرخانه این دانشنامه، پژوهشکده گیلان‏شناسی دانشگاه گیلان برگزار گردید. در این جلسه که با حضور کارشناسان بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس تهران و گیلان تشکیل شد، پس از بحث و بررسی، مداخل گروهای مطالعاتی پنجگانه تصویب گردید.