بستن
FA EN AR RU FR CHI

راه اندازی آزمایشگاه انسان شناسی

راه اندازی آزمایشگاه انسان شناسی


راه اندازی آزمایشگاه انسان شناسی

آزمایشگاه انسان شناسی ( انسان شناسی زیستی و مردم شناسی ) ب پژوهشکده گیلان شناسی به  سرپرستی آقای دکتر اقدامی عضو محترم هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان و با حمایت  معاونت پژوهشی و پشتیبانی مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان راه اندازی و افتتاح شد . اطلاعات تکمیلی این آزمایشگاه در  مصاحبه با آقای دکتر اقدامی به اطلاع علاقه مندان و خوانندگان خواهد رسید.