بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی در دانشگاه تومار پرتغال

سخنرانی در دانشگاه تومار پرتغال


سخنرانی در دانشگاه تومار پرتغال

سخنرانی در دانشگاه تومار پرتغال، تحت گرنت اراسموس پلاس در خصوص استخوان شناسی، انسان سنجی (با تاکید بر موارد کاربردی موجود در آزمایشگاه انسان شناسی زیستی، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان)

ارائه دهنده: دکتر محمدرضا اقدامی، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :