بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی دکتر عباس پناهی - دکتر حشمت و نقش آن در فراز و فرودهای جنبش جنگل

سخنرانی دکتر عباس پناهی - دکتر حشمت و نقش آن در فراز و فرودهای جنبش جنگل


دکتر حشمت و نقش آن در فراز و فرودهای جنبش جنگل

سخنرانی دکتر عباس پناهی - دکتر حشمت و نقش آن در فراز و فرودهای جنبش جنگل

به همت پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان سخنرانی ای با عنوان " دکتر حشمت و نقش آن در فراز و فرودهای جنبش جنگل " در تاریخ 22 اردیبهشت راس ساعت 17 عصر با سخنرانی آقای دکتر پناهی ، پژوهشگر و محقق نهضت جنگل برگزار می گردد.

از عموم عزیزان و علاقه مندان برای شرکت در این سخنرانی دعوت بعمل می آید.

آدرس کوتاه :