بستن
FA EN AR RU FR CHI

سکوتی

سکوتی


سکوتی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ساهره سکوتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی، گرایش فرهنگ با عنوان "پژوهشی بر مراسم آئینی علم بندی در شهرک تاریخی ماسوله" روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 ساعت 11 در اتاق شورای پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد . استاد راهنما: دکتر سید مجتبی میرمیران مشاور: دکتر مریم السادات فیاضی داوران: دکتر سیدهاشم موسوی - دکتر محمدرضا اقدامی پس از بررسی و دفاعیات دانشجو توسط هیأت داوران، پایان نامه با امتیاز بسیار خوب مورد تایید قرار گرفت.