بستن
FA EN AR RU FR CHI

غلامعلی نژاد

غلامعلی نژاد


غلامعلی نژاد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مژده غلامعلی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی، گرایش عمومی با عنوان "بادام زمینی در فرهنگ مردم گیلان(مطالع ه موردی شهرستان آستانه اشرفیه)" روز سه شنبه مورخ 95/12/17 ساعت 10 در اتاق شورای پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد . استاد راهنما: دکتر سیدهاشم موسوی مشاور: دکتر روشن بابایی همتی داوران: دکتر سیدمجتبی میرمیران - دکتر ابوطالب سلطانیان پس از بررسی و دفاعیات دانشجو توسط هیأت داوران، پایان نامه با امتیاز بسیار خوب مورد تایید قرار گرفت.