بستن
FA EN AR RU FR CHI

فهرست برنامه های پژوهشکده گیلان شناسی در هفته پژوهش و فناوری سال ۹۷

فهرست برنامه های پژوهشکده گیلان شناسی در هفته پژوهش و فناوری سال ۹۷


۱-نشست علمی "نقش و کارکرد مطبوعات و شخصیت های خارجی در فراز و فرودهای جنبش جنگل"

زمان: دوشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۱ تا ۱۳
مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده گیلان شناسی
سخنرانان: دکتر عباس پناهی/ روبرت واهانیان

۲-نشست علمی "رشت، گذشته، حال، آینده"
زمان: سه شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۱ تا ۱۳
مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده گیلان شناسی
سخنرانان: دکتر سید هاشم موسوی/ دکتر رضا علیزاده/دکتر رضا رسولی/مهندس مجید یوسفی/روبرت واهانیان/دکتر نرجس محجوب

۳-نمایشگاه تصویر جنبش جنگل در آرشیوهای داخلی و خارجی
زمان:چهارشنبه ۲۱ آذر ساعت ۹ تا ۱۸

۴-کارگاه علمی"فرهنگ اقوام ایران زمین"
زمان: دوشنبه و سه شنبه ۲۶ و ۲۷ آذر ساعت ۱۵ تا ۲۰
مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده گیلان شناسی
سخنران: دکتر حمید عامریان

۵-رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب فاخر در حوزه میراث فرهنگی گیلان
زمان: چهارشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده گیلان شناسی

۶-نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی پژوهشکده
زمان: ۱۹ تا ۲۸ آذر
مکان: راهروهای پژوهشکده گیلان شناسی