بستن
FA EN AR RU FR CHI

فهرست برنامه های پژوهشکده گیلان شناسی در هفته پژوهش و فناوری سال ۹7

فهرست برنامه های پژوهشکده گیلان شناسی در هفته پژوهش و فناوری سال ۹7


فهرست برنامه های پژوهشکده گیلان شناسی در هفته پژوهش و فناوری سال ۹7

 
 
 
 

1-نشست علمی "نقش و کارکرد مطبوعات و شخصیت های خارجی در فراز و فرودهای جنبش جنگل"

زمان: دوشنبه 19 آذر ساعت 11 تا 13 مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده گیلان شناسی سخنرانان: دکتر عباس پناهی/ روبرت واهانیان 2-نشست علمی "رشت، گذشته، حال، آینده" زمان: سه شنبه 20 آذر ساعت 11 تا 13 مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده گیلان شناسی سخنرانان: دکتر سید هاشم موسوی/ دکتر رضا علیزاده/دکتر رضا رسولی/مهندس مجید یوسفی/روبرت واهانیان/دکتر نرجس محجوب 3-نمایشگاه تصویر جنبش جنگل در آرشیوهای داخلی و خارجی زمان:چهارشنبه 21 آذر ساعت 9 تا 18 4-کارگاه علمی"فرهنگ اقوام ایران زمین" زمان: دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 آذر ساعت 15 تا 20 مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده گیلان شناسی سخنران: دکتر حمید عامریان 5-رونمایی از 20 عنوان کتاب فاخر در حوزه میراث فرهنگی گیلان زمان: چهارشنبه 28 آذر ساعت 10 تا 12 مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده گیلان شناسی 6-نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی پژوهشکده زمان: 19 تا 28 آذر مکان: راهروهای پژوهشکده گیلان شناسی