بستن
FA EN AR RU FR CHI

قربان پور

قربان پور


قربان پور

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا قربان پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی، گرایش عمومی با عنوان "پیوست فرهنگی گردشگری شهر رشت" روز سه شنبه مورخ 95/12/17 ساعت 11:30در اتاق شورای پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد . استاد راهنما: دکتر روشن بابایی همتی مشاور: جناب آقای حمید پورعیسی داوران: دکتر سیدهاشم موسوی - دکتر رضا علیزاده پس از بررسی و دفاعیات دانشجو توسط هیأت داوران، پایان نامه با امتیاز بسیار خوب مورد تایید قرار گرفت.