بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم نمایش و بررسی فیلم "موسیو آرسن"

مراسم نمایش و بررسی فیلم "موسیو آرسن"


مراسم نمایش و بررسی فیلم "موسیو آرسن"

نمایش فیلم "موسیو آرسن" با حضور عبدالستار کاکایی (کارگردان) به همراه پاسداشت " آرسن میناسیان، خیر و شهروند نمونه رشتی" به مناسبت روز رشت زمان: چهارشنبه 12 دی ساعت 17:00 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی