بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم گرامیداشت شادروان دکتر ساجدی

مراسم گرامیداشت شادروان دکتر ساجدی


مراسم گرامیداشت شادروان دکتر ساجدی

مراسم گرامیداشت دکتر طهمورث ساجدی صبا، عصر روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 به همت، پژوهشکده گیلان شناسی، انجمن مفاخر گیلان، انجمن مهرورزان گیل، بنیاد فرزانگان امید گیلان و با حضور خانواده دکتر ساجدی صبا در سالن رحمدل پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد. در این مراسم استاد احمد سمیعی گیلانی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به ویژگی های فردی و شیوه علمی زندگی دکتر ساجدی صبا پرداخت و او را نماد عشق ایران دوستی و حلقه پیوند ایران دوستان معرفی کرد. احمد اداره چی گیلانی دیگر سخنران این جلسه در ابتدا به خاطراتش در تدوین نامه روشن همراه با دکتر ساجدی صبا اشاره نمود و او را پایه گذار شیوه نوین ادبیات تطبیقی در ایران نامید. در ادامه این مراسم تعدادی از فرهیختگان گیلانی با شعر و سخن و موسیقی یاد استاد طهمورث ساجدی صبا را گرامی داشتند.