بستن
FA EN

مراسم گرامیداشت شادروان دکتر ساجدی

مراسم گرامیداشت شادروان دکتر ساجدی

مراسم گرامیداشت دکتر طهمورث ساجدی صبا، عصر روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 به همت، پژوهشکده گیلان شناسی، انجمن مفاخر گیلان، انجمن مهرورزان گیل، بنیاد فرزانگان امید گیلان و با حضور خانواده دکتر ساجدی صبا در سالن رحمدل پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد. در این مراسم استاد احمد سمیعی گیلانی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به ویژگی های فردی و شیوه علمی زندگی دکتر ساجدی صبا پرداخت و او را نماد عشق ایران دوستی و حلقه پیوند ایران دوستان معرفی کرد. احمد اداره چی گیلانی دیگر سخنران این جلسه در ابتدا به خاطراتش در تدوین نامه روشن همراه با دکتر ساجدی صبا اشاره نمود و او را پایه گذار شیوه نوین ادبیات تطبیقی در ایران نامید. در ادامه این مراسم تعدادی از فرهیختگان گیلانی با شعر و سخن و موسیقی یاد استاد طهمورث ساجدی صبا را گرامی داشتند.