بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم یادبود دکتر سعید فاطمی

مراسم یادبود دکتر سعید فاطمی


مراسم یادبود دکتر سعید فاطمی

     مراسم یادبود دکتر سعید فاطمی استاد فقید ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران زمان: شنبه 20 آبان ساعت 10 صبح مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان   سخنرانان: دکتر سید هاشم موسوی (رییس پژوهشکده گیلان شناسی) دکتر ژاله حساس خواه (مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان) دکتر علیرضا نیکویی (عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) دکتر عباس معنی جوشری (جامعه شناس) دکتر مینو ورزگر (همسر دکتر سعید فاطمی)