بستن
FA EN AR RU FR CHI

مقاله علمی پژوهشی پربازدید عضو هیات علمی گیلان شناسی

مقاله علمی پژوهشی پربازدید عضو هیات علمی گیلان شناسی


مقاله علمی پژوهشی پربازدید عضو هیات علمی گیلان شناسی

مقاله علمی پژوهشی آقای دکتر ابوطالب سلطانیان عضو محترم هیات علمی پژوهشکده گیلان شناسی با عنوان " کارکرد ابریشم و نقش بازرگانان ارمنی در اقتصاد و سیاست صفویان ( از دوره شاه عباس یکم تا پایان حکومت صفویان ) در ردیف مقالات پربازدید از سوی سایت مجله پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران معرفی شد. این مقاله در شماره 2 - دوره 44 - زمستان 1390 به چاپ رسیده است . پژوهشکده گیلان شناسی این موفقیت علمی  را به ایشان  تبریک می گویید.