بستن
FA EN AR RU FR CHI

موسسه آموزشی و پژوهشی تسهیلگران گردشگری کاسپین برگزار می کند

موسسه آموزشی و پژوهشی تسهیلگران گردشگری کاسپین برگزار می کند


موسسه آموزشی و پژوهشی تسهیلگران گردشگری کاسپین برگزار می کند

کارگاه دو روزه مجازی رشت شناسی(با رویکرد گردشگری  تاریخی)
مدرس: دکتر عباس پناهی(دانشیار تاریخ و مطالعات ایران شناسی دانشگاه گیلان)
 
زمان: یکشنیه و دوشنبه 29 و 30 خرداد1401 
ساعت 15- 18
ثبت نام: 09113187482
آدرس کوتاه :