بستن
FA EN AR RU FR CHI

نادیا ره

نادیا ره


نادیا ره

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نادیا ره، دانشجوی رشته ایرانشناسی گرایش عمومی با عنوان " نقش عوامل داخلی و خارجی بر تجارت ابریشم "  روز دوشنبه مورخ  96/06/27 در محل اتاق شورای پژوهشکده گیلانشناسی برگزار شد. استاد راهنما: دکتر روشن بابایی همتی مشاور: دکترعباس پناهی داوران: دکتر سیدهاشم موسوی - دکتر رضا علیزاده پس از بررسی و دفاعیات دانشجو، پایان نامه با امتیاز عالی مورد تأیید قرار گرفت.