بستن
FA EN AR RU FR CHI

نخستین جلسه انجمن ایرانی تاریخ(شعبه گیلان)

نخستین جلسه انجمن ایرانی تاریخ(شعبه گیلان)


نخستین جلسه انجمن ایرانی تاریخ(شعبه گیلان)

نخستین جلسه انجمن ایرانی تاریخ(شعبه گیلان)، به منظور تشکیل هیات مدیره و ساختار اجرایی آن در تاریخ 26 بهمن 99 در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان تشکیل شد. در این جلسه که با حضور جمعی از معلمان ، اساتید، فارغ التحصیلان و پژوهشگران ایران شناسی و تاریخ برگزار شد، ساختار اجرایی این انجمن بر اساس آیین نامه تشکیل شد و بر اساس رای گیری انجام شده اعضای ذیل به عنوان هیات امنای شعبه برگزیده شده و به منظور به رسمیت بخشیدن آن به شعبه اصلی انجمن ایرانی تاریخ ارسال شد.

رییس انجمن: دکتر عباس پناهی

اعضای آموزش و پرورش: زهرا مصفا، فاطمه جعفرنژاد، معصومه خداداد

اعضای هیات علمی دانشگاه: اعظم اسماعیل زاده، محمد حسن مرادی

پژوهشگران: الهام کیانپور، تقی اصغری، نادیا ره، اعظم عزت دوست

آدرس کوتاه :