بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی ایران شناسی در بامبرگ آلمان

نشست تخصصی ایران شناسی در بامبرگ آلمان


نشست تخصصی ایران شناسی در بامبرگ آلمان

نشست تخصصی ایران شناسی در بامبرگ آلمان، رأس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت، در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار گردید. در این نشست ابتدا دکتر سید هاشم موسوی، رئیس پژوهشکده گیلان شناسی، درباره اهمیت برگزاری نشست ها و نیز سابقه توجه اروپایی ها به ایران و ایران شناسی در ادوار مختلف سخن گفت. سپس دکتر عباس پناهی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، ضمن اشاره به نقش آلمانی ها در پژوهش های ایران شناسی، بر پیشتازی آنها در این حوزه تأکید کرد. در انتها دکتر مریم السادات فیاضی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، به بررسی حوزه ایران شناسی بامبرگ و نقش آن در پژوهش های مربوط به ایران پرداخت.