بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی بازشناسی جنبش جنگل

نشست تخصصی بازشناسی جنبش جنگل


نشست تخصصی بازشناسی جنبش جنگل

به همت گروه تاریخ پژوهشکده گیلان شناسی نشست تخصصی جنبش جنگل، عصر روز یکشنبه 95/09/21 در محل سالن اجتماعات دکتر رحمدل پژوهشکده برگزار شد. در این نشست آقای دکتر ابوطالب سلطانیان با موضوع بررسی روند تغییر ایدئولوژی جنبش جنگل و پیامدهای آن، آقای دکتر عباس پناهی درباره اهمیت جنبش جنگل تا تاریخ معاصر و ماخذ شناسی جنبش جنگل و آقای دکتر مرادی در خصوص شرایط اجتماعی و تاریخی شکل گیری جنبش جنگل سخنرانی کردند. این نشست با مدیریت و جمع بندی آقای دکتر مرادی تشکیل شد.