بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی با موضوع بررسی راهکارهای بهبود وضعیت مناطق محروم شهر رشت

نشست تخصصی با موضوع بررسی راهکارهای بهبود وضعیت مناطق محروم شهر رشت


نشست تخصصی با موضوع بررسی راهکارهای بهبود وضعیت مناطق محروم شهر رشت

نشست تخصصی مشترک پژوهشکده گیلان شناسی با بسیج اساتید و معاونت اجتماعی سپاه با موضوع  بررسی راهکارهای بهبود وضعیت مناطق محروم شهر رشت روز چهارشنبه 10 دی ماه 1399 با حضور بسیج اساتید و فعالان حوزه فرهنگی در اتاق شورای پژوهشکده گیلان شناسی برگزار گردید.