بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی بررسی چالش های مدیریت شهری

نشست تخصصی بررسی چالش های مدیریت شهری


نشست تخصصی بررسی چالش های مدیریت شهری

نشست تخصصی  بررسی چالش های مدیریت شهری زمان برگزاری: شنبه 23 اردیبهشت ساعت 14:30 مکان برگزاری: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان