بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی راهکارهای پیشرفت هنر دوبله در گیلان

نشست تخصصی راهکارهای پیشرفت هنر دوبله در گیلان


نشست تخصصی راهکارهای پیشرفت هنر دوبله در گیلان

          نشست تخصصی"راهکارهای پیشرفت هنر دوبله در گیلان " زمان: دوشنبه 29 مرداد ساعت 18 عصر مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان سخنرانان:  دکتر افشین عموزاده(عضو هیأت علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان) (زیبایی شناسی صدا در سینما و نقش کلام در بازیگری) مهدی رحیمی نجات(مدرس و سرپرست دوبلاژ) (تاریخچه دوبله و علل عدم پیشرفت دوبله در گیلان)