بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست علمی تأملی در آیین تعزیه

نشست علمی تأملی در آیین تعزیه


نشست علمی تأملی در آیین تعزیه

نشست علمی تأملی در آیین تعزیه زمان: سه شنبه 28 آذرساعت 16:00 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان     سخنرانان: دکتر سید هاشم موسوی (مردم شناسی تعزیه) دکتر جواد نظری مقدم (بررسی تعزیه از منظر مطالعات شرق شناسی) فرامرز طالبی (تعزیه در گیلان)