بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست علمی رشت، گذشته، حال، آینده

نشست علمی رشت، گذشته، حال، آینده


نشست علمی رشت، گذشته، حال، آینده

نشست علمی " رشت، گذشته، حال، آینده" زمان: سه شنبه 20 آذر ساعت 11 تا 13 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی