بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست علمی نقش اسناد آرشیوی در بازنمایی نوین جنبش جنگل

نشست علمی نقش اسناد آرشیوی در بازنمایی نوین جنبش جنگل


نشست علمی نقش اسناد آرشیوی در بازنمایی نوین جنبش جنگل

نشست علمی نقش اسناد آرشیوی در بازنمایی نوین جنبش جنگل زمان:  یکشنبه 10 دی ساعت 10:00 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان     سخنرانان: دکتر عباس پناهی (تجزیه و تحلیل تأثیر اسناد جنبش جنگل بر قلمرو پژوهش های تاریخ معاصر) دکتر قربانعلی کنارودی (تجزیه و تحلیل سندشناسی جنبش جنگل) علی امیری (طبقه بندی موضوعی اسناد جنبش جنگل)