بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست ماهانه انجمن مهروزان گیل

نشست ماهانه انجمن مهروزان گیل


نشست ماهانه انجمن مهروزان گیل

نشست ماهانه انجمن مهروزران گیل  سخنران: محمدکاظم شکوهی راد عنوان سخنرانی: کتاب و کتاب خوانی در گیلان زمان: پنجشنبه 3 خرداد ساعت 18:00 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان