بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست ماهانه انجمن مهروزان گیل

نشست ماهانه انجمن مهروزان گیل


نشست ماهانه انجمن مهروزان گیل

نشست ماهانه انجمن مهروزان گیل سخنران:صفرعلی رمضانی عنوان سخنرانی:موسیقی فولکلور و بومی گیلان زمان: پنجشنبه 7 تیر ساعت18:00 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان